توضیحات و داروهای این صفحه فقط مربوط به یکی از تامین کنندگان میباشد برای دیدن کلیه تامین کنندگان به قسمت تامین کنندگان مراجعه نمایید

 

23001 قرص استامينوفن 325 آريا
23002 قرص استامينوفن 500 آريا
23003 قرص استامينوفن کديين10+30 آريا
23004 قرص آملوديپن 5 آريا
23005 قرص اتورواستاتين 10 آريا
23006 قرص آتورواستاتين 20 آريا
23007 قرص آتورواستاتين 40 آريا
23008 قرص بيسموت ساب سيترات 120 آريا
23009 کپسول سلکوکسيب 100 آريا
23010 قرص ستيريزين 10 آريا
23011 قرص سيپروفلوکساسين 250 آريا
23012 قرص سيپروفلوکساسين 500 آريا
23013 قرص سيتالوپرام 20 آريا
23014 قرص سيتالوپرام 40 آريا
23015 قرص کلاريترومايسين 250 آريا
23016 قرص کلونازپام 1 آريا
23017 قرص کلونازپام 2 آريا
23018 قرص کلوپيدوگرل 75 آريا
23019 قرص ديلتيازم 60 آريا
23020 قرص ديلتيازم 120 آريا
23021 قرص ازتيمايب 10 آريا
23022 کپسول فلوکستين 10 آريا
23023 کپسول فلوکستين 20 آريا
23024 قرص گلي کلازيد 80 آريا
23025 قرص گلوکز آمين 500 آريا
23026 قرص ايبوبروفن 200 آريا
23027 قرص ايبوبروفن 400 آريا
23028 قرص ايندومتاسين 75 آريا
23029 قرص ايزوسوربايد 10 آريا
23030 قرص ايزوکور 40 آريا
23031 قرص لوراتادين 10 آريا
23032 قرص لواستاتين 20 آريا
23033 قرص مزالازين 500 آريا
23034 قرص متفورمين 500 آريا
23035 قرص مکلوبمايد 150 آريا
23036 کپسول امپرازول 20 آريا
23037 قرص پانتوسک 20 آريا
23038 قرص پانتوسک 40 آريا
23039 قرص رانيتيدين 150 آريا
23040 قرص سيمواستاتين 20 آريا
23041 قرص ترازوسين 2 آريا
23042 قرص ترازوسين 5 آريا
23043 قرص تيکلوپيدين 250 آريا
23044 قرص توپيرامات 100 آريا
23045 قرص توپيرامات 50 آريا
23046 قرص توپيرامات 25 آريا
23047 قرص ترامادول 100 آريا
23048 قرص ترامادول 50 آريا
23049 قرص ويتامين آ 25000 آريا
23050 قرص ويتامين آ 50000 آريا

بازدید: 4576
سامانه جستجوی دارو

سایتهای دیگر

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 

 

عناوین برگزیده خبرها
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
بازدید وزیر بهداشت تایلند از شرکت داروسازی رها
بازدید وزیر بهداشت تایلند از شرکت داروسازی رها

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
رونمايي از 2 داروي جديد در اصفهان با حضور وزير بهداشت
رونمايي از 2 داروي جديد در اصفهان با حضور وزير بهداشتشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۶

کبد ازآلودگی هوا درامان نیست

آمار سایت