شركت داروسازی حكیم در سال 1341 تحت عنوان شركت لپتی ایران با هدف تهیه و تولید دارو تاسیس گردید. پس از 4 دهه فعالیت، دستاورد شركت ؛ كیفیت برتر در تولید دارو جهت سلامت بیماران با حفظ محیط زیست بوده و این مهم را با اخذ گواهینامه‌های ISO 9001:2000، ISO 14001، OHSAS 18001 تحت لیسانس شركت RWTUV آلمان به اثبات رسانیده است.
وسعت كنونی شركت 8 هزار متر مربع و زیر بنای ساختمانهای تولید، اداری و آزمایشگاهها نزدیك به 6000 متر مربع میباشد.
مدیریت: نظامنامه سیستم مدیریت یكپارچه سازمان، حاوی و منعكس كننده اصول اساسی سیستم مدیریت كیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بوده كه بعنوان فرهنگ سازمانی شركت پذیرفته شده و با این نگرش شركت در جهت تولید فرآورده‌هایی با كیفیت برتر جهت بیماران، بدون هیچگونه آلودگی به محیط پیرامون و صدمه و آسیبی به پرسنل شركت، گام بر میدارد..

سامانه جستجوی دارو

سایتهای دیگر

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 

 

آمار سایت